Nuuk Paamiut Hovedstruktur Fokusområder Kolonihavnen Revitalisering af blokkene Forskønnelse af midtbyen Arsuk Ittoqqortoormiit Tasiilaq Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Du er her: Vision og Hovedstruktur Paamiut Fokusområder Revitalisering af blokkene

Revitalisering af blokkene

De mange tomme, forfaldne boligblokke i Paamiut skaber et unødigt billede af forfald og af en by i ubalance. Erfaringer viser, at problemer med begyndende forfald og nedslidte områder kan have en negativ indflydelse på byers udvikling.

Kommuneplanen lægger op til udviklingen af en radikal og højt prioriteret fysisk og boligsocial helhedsplan for sanering og revitalisering af de centrale dele af Paamiut i samarbejde med Selvstyret og tæt koordineret med det igangværende projekt Paamiut Asasara. Planen skal blandt andet omfatte nedrivning af et antal (af de tomme) boligblokke.

Formålet med planen er:

  • At byen genvinder sin stolthed og identitet
  • At den genfinder sin rette størrelse
  • At midtbyen revitaliseres
  • At der skabes et mere bæredygtigt grundlag for den fremtidige udvikling af byen


Sorte stiplede cirkler: opdeling af boligområdet i to mindre områder, område 1: udlagt til énfamilliehuse efter nedrivning, 2: revitaliseringsprojekt, grøn pil: naturkile ind i boligområde
 Sidst redigeret 10-2-2016


WEB by COWI