Nuuk Paamiut Hovedstruktur Centerstruktur Trafikstruktur Erhvervsstruktur Bevaringsværdige områder Grøn struktur Fokusområder Arsuk Ittoqqortoormiit Tasiilaq Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Hovedstruktur

De følgende hovedstrukturafsnit indeholder beskrivelser af de forskellige elementer og strukturer, der vil have indflydelse på byen og dens udvikling.

Sidst redigeret 20-5-2016


WEB by COWI