Nuuk Paamiut Hovedstruktur Centerstruktur Trafikstruktur Erhvervsstruktur Bevaringsværdige områder Grøn struktur Fokusområder Arsuk Ittoqqortoormiit Tasiilaq Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Centerstruktur

Kommuneplanen fastholder byens eksisterende centerstruktur med et centralt område til center-, institutions- og fælles formål.

Det centrale Paamiut strækker sig fra havnen og frem til de åbne arealer syd for blokkene. Området kan underinddeles i tre arealer med hver sit karakteristika:

  • Den gamle Kolonihavn omkring elvens udløb, hvor størstedelen af byens bevaringsværdige bebyggelse ligger
  • Et større sammenhængende område med butikker mellem blokkene og elven
  • Et område med institutioner omkring skolen mod øst

Uden om det samlede centerområde ligger den øvrige bydannelse, hvor grønne bælter og fjeldtoppe friholdes.


CenterstrukturSidst redigeret 1-5-2016


WEB by COWI