Nuuk Paamiut Hovedstruktur Centerstruktur Trafikstruktur Erhvervsstruktur Bevaringsværdige områder Grøn struktur Fokusområder Arsuk Ittoqqortoormiit Tasiilaq Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Grøn struktur

Samlet rekreativ plan for byen

Der skal udvikles en samlet rekreativ plan, hvor landskabsstrøget langs elven, de syv høje, bevaringsområdet i bymidten og byens øvrige friarealer beskrives og vurderes i sammenhæng.Grøn struktur

 Sidst redigeret 10-2-2016


WEB by COWI