Nuuk Paamiut Hovedstruktur Centerstruktur Trafikstruktur Erhvervsstruktur Bevaringsværdige områder Grøn struktur Fokusområder Arsuk Ittoqqortoormiit Tasiilaq Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Trafikstruktur

Trafikalt er Paamiut kendetegnet ved at have mange gående og cyklende, og det er et kendetegn, der ønskes bevaret og gerne udviklet i den kommende planperiode.

Muligheden for at trafiksanere området omkring den gamle Kolonihavn skal derfor udforskes i denne planperiode, ligesom muligheden for at etablere en mere direkte vejforbindelse, der forbinder byens østlige erhvervsområder med havnen, skal undersøges.Trafikstruktur: Røde streger: overordnede veje, stiplet rød streg: mulig ny forbindelseSidst redigeret 10-2-2016


WEB by COWI