Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Hovedstruktur Fokusområder En attraktiv midtby Tasiilaq Syd Bygderne på østkysten Isertoq Tiilerilaaq Kuummiut Sermiligaaq Kulusuk Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Du er her: Vision og Hovedstruktur Tasiilaq Fokusområder Bygderne på østkysten

Bygderne på østkysten

Bygderne omkring Tasiilaq vil i fremtiden i højere grad være afhængige af de – støt forbedrede – tilbud, der er placeret i Tasiilaq. Imidlertid er det også klart, at de hver især har forskellige potentialer:

  • Sermiligaaq og Kuummiut har i fællesskab et større potentiale for fiskeri baseret på bestand og indhandlingsmuligheder i Kuummiut

  • Isertoq fungerer som port til indlandsisen 

  • Tiilerilaaq har en unik landskabelig placering

Generelt vil der i den kommende periode blive arbejdet med en kortlægning af turismepotentialer og initiativer i en helhedsplanlægning for turismeudviklingen i Østgrønland med udgangspunkt i Tasiilaq som anker for fremtidige aktiviteter.Tasiilaq-områdetSidst redigeret 20-6-2016


WEB by COWI