Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Hovedstruktur Centerstruktur Trafikstruktur Erhvervsstruktur Bevaringsværdige områder Grøn struktur Fokusområder Isertoq Tiilerilaaq Kuummiut Sermiligaaq Kulusuk Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Hovedstruktur

De følgende hovedstrukturafsnit indeholder beskrivelser af de forskellige elementer og strukturer, der vil have indflydelse på byen og dens udvikling.

Sidst redigeret 19-5-2016


WEB by COWI