Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Hovedstruktur Centerstruktur Trafikstruktur Erhvervsstruktur Bevaringsværdige områder Grøn struktur Fokusområder Isertoq Tiilerilaaq Kuummiut Sermiligaaq Kulusuk Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Du er her: Vision og Hovedstruktur Tasiilaq Hovedstruktur Erhvervsstruktur

Erhvervsstruktur

Tasiilaq er veldisponeret, hvad angår byens erhvervsområder og tekniske områder. Størstedelen af disse områder er beliggende samlet i den sydlige del af byen og mere eller mindre adskilt fra boligområder. Byens havneområde ligger nord for dalen i tilknytning til byens historiske centrum. Der er plads til udvidelse af erhvervsområderne mod syd, men der er ingen aktuelle planer om udvidelse.

Til gengæld har affaldshåndteringen i Tasiilaq ikke i øjeblikket en karakter, der svarer til byens størrelse og betydning. Miljø og forbrænding skal gøres mere bæredygtigt, blandt andet så de rekreative områder omkring festpladsen og havnen fremstår mere attraktive. Der arbejdes p.t. med en løsning, der omfatter affaldssortering, ballepresning og udskibning til Danmark.Erhversstruktur: Blå = B-områder, industriområder,
Skraveret = E-områder, særlig anvendelse – teknikområder

 
Sidst redigeret 1-5-2016


WEB by COWI