Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Hovedstruktur Centerstruktur Trafikstruktur Erhvervsstruktur Bevaringsværdige områder Grøn struktur Fokusområder Isertoq Tiilerilaaq Kuummiut Sermiligaaq Kulusuk Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Trafikstruktur

Infrastruktur skal opgraderes til at håndtere udviklingen

En forudsætning for Tasiilaqs udvikling er, at den understøttende infrastruktur undergår en tilsvarende opgradering. Stort set uafhængigt af den konkrete placering af bolig- og erhvervsområder skal det afklares, hvordan vejforbindelsen mellem den sydlige og den nordlige bydel kan forbedres – enten ved en opgradering af den eksisterende forbindelse, ved etablering af en ny ringvej eller begge dele. Desuden bør der etableres en mere effektiv forbindelse til havnen for varetransport.Bydelsvejnettet er i princippet opbygget som et enstrenget system, der forløber fra heliporten i den sydøstlige del af byen til idrætshallen i den nordlige del af byen. På sigt vil man gerne forbinde byen med en ringvej.Sidst redigeret 10-2-2016


WEB by COWI