Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Aalajangersakkat nalinginnaasut Aallaqqaasiut Immikkoortut ilaasa qanoq ittuunerat Atuineq Numinertat piumasaqaatitaqarfiusut Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut Nunagissaaneq toqqaviillu portussusissaat Niffat Qaartiterinerit Aqquserngit Aqqusernernit titarnerit Biilinik inissiisarfiit Qimussit aqqutaat aqqusineeqqallu Tikikkuminassutsit Teknikkikkut pilersuutit Allanngutsaaliuinerit eriaginninnerillu Qimmeqarneq Containerit Umiatsianik inaalitsiviit Aneerasaaratarfiit Illut eriagisassat Nakkutilliisut illui A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut Nunap assinganik ujarlerfik

Biilinik inissiisarfiit

Nutaanik sanaartornerni nutaanillu atortulersuinerni biilinik inissiisarfiit pisariaqartinneqartutut amerlassusillit sanaartorneqassapput. Ilusilersuinermi biilinik inissiisarfiliortoqarsinnaavoq. Kommunimut pilersaarummut aalajangersakkani sukumiisuni allatut allassimasoqanngippat tullinnguuttut makku ikinnerpaaffissatut piumasaqaataapput:

 • Ilaqutariinnut ataatsinut illut /illut uigulukutsukkuutaat tamarmik immikkut biilinik inissiisarfillit: inissamut ataatsimut inissiisarfiit marluk - Nuummili immikkoortup ilaani 1-imi: Inissiamut ataatsimut inissiisarfik ataaseq
 • Ilaqutariinnut ataatsinut illut /illut uilukutsukkuutaat eqqaanni ataatsimut inissiisarfilinni: Inissiamut ataatsimut inissiisarfik ataaseq - Nuummili immikkoortup ilaani 1-imi: Inissiamut ataatsimut inissiisarfik affaq
 • Inissiat quleriit > 50 m²-init anginerusut: Inissiamut ataatsimut inissiisarfik ataaseq - Nuummili immikkoortup ilaani 1-imi: Inissiamut ataatsimut inissiisarfik affaq
 • Inissiat quleriit ≤ 50 m²-init mikinerusut: Inissiamut ataatsimut inissiisarfik affaq - Nuummili immikkoortup ilaani 1-imi: Inissiamut ataatsimut inissiisarfiup sisamararterutaa
 • Kollegiat assigisaallu: Inissianut tallimanut inissiisarfik ataaseq
 • Meeqqeriviit: 50 m²-imut ataatsimut inissiisarfik ataaseq
 • Allaffiit: 50 m²-imut ataatsimut inissiisarfik ataaseq
 • Suliffissuit sannaviillu: 50 m²-imut ataatsimut inissiisarfik ataaseq
 • Quersuit: 100 m²-imut ataatsimut inissiisarfik ataaseq
 • Sutorniartarfiit assigisaallu: Issiavissanut qulinut inissiisarfik ataaseq
 • Niuertarfiit, kioskit grillbarillu: Tuniniaavimmut 25 m2-itut angitigisumut ataatsimut inissiisarfik ataaseq
 • Niuertarfiit nioqqutissarpassuarnik inissaatillit: 100 m²-imut ataatsimut inissiisarfik
 • Sanaartukkat allat: Pisuni ataasiakkaani tamani aalajangersarneqartassapput.

Illunut atortulersuutinulluunniit pineqartunut toqqaannartumik atasunut sapinngisamik biilinik inissiisarfiit inississorneqassapput. Biilinik inissiisarfiit imertaajarneqartassapput saligaatsuutinneqarlutillu.
Pisuni ataasiakkaani nunaminertanik atugassiinerni biilinik inissiisarfeqarnissamik piumasaqaatit allassimasarput, aamma tamakkunani sanaartukkat atorneqalinnginneranni biilinik inissiisarfiit qassit sananeqarsimanissaat piumasaqaatigineqarsinnaasarpoq.

Kisiannili kommunalbestyrelse, pissutsit immikkut ittut tamanna ajornartinngippassuk, atuineq eqqarsaatigalugu biilinik inissiisarfiit pillugit piumasaqaatit allanngortinneqarsinnaapput.
Aalajangersakkat nalinginnaasut naapertorlugit piumasaqaatit sakkortusineqarsinnaallutillu sakkukillineqarsinnaapput.


Kingullermik iluarsineqarpoq 10-5-2017


WEB by COWI