Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Aalajangersakkat nalinginnaasut A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut Nunap assinganik ujarlerfik

Uaniipputit: Illoqarfinni nunaqarfinnilu malittarisassat Immikkoortunut pilersaarutit Akuerisaq 1A6

1A6  Qaqortoq & Avannarliit, Nuuk

Sumiiffik - illoqarfik/nunaqarfik Nuuk 
Siunertat Inissianut siunertat 
Atorneqarnissaa nalinginnaasoq Inissiaqarfiit 
Atorneqarnissaa

Immikkoortoq inissialiorfigineqassaaq siamasissunik pukkitsunik, ilaqutariit ataatsit illuinik illunillu affarleriinnik. Inuussutissarsiuteqarfiit killilimmik naleqqussarneqarsinnaapput, makku naammassineqarpata:

  • Suliffeqarfik illumi najugalimmit ingerlanneqassasoq.
  • Suliffeqarfik ima ingerlanneqassaaq, sumiiffiup najugaqarfittut isikkua allanngortinneqassanani, tamatumunnga allagartalersuineq ilanngullugu.
  • Suliffeqarfik sanilerisanut akornusersuutaassanngilaq, soorlu pujuliortuunani tipiliortuunanilu.
  • Suliffeqarfik biilinut unittarfinnik amerlanerusunik pisariaqartitsiffiussanngilaq.
 
Sanaartorfik

Nutaamik sanaartornermi ilusilersuineq, atortulersuineq qalipaasersuinerlu sanaartukkanut pioreersunut tulluarsaalluni ingerlanneqassapput.

Illut init quleriinnit 1 ½-imit portunerussanngillat. Sumiiffik kulturikkut oqaluttuarisaanermut annertuumik pingaaruteqarmat, sanaartukkat sumiiffimmut naleqqussarneqassapput, taamaattumillu tassunga tunngasumik sukannersunik piumasaqartoqarsinnaalluni.

Nunataa allanngortiterneqassanngilaq, illumik portunerulersitsinermik siunertaqartumik.

Nutaanik sanaartornerit suulluunniit annertuunilluunniit allannguinerit tamarmik akuersissutigineqaqqaartassapput, tassuuna qulakkeerniarlugu sumiiffimmi kulturikkut naleqartitat naleqqutinngitsumik takussunarsisinneqannginnissaat.

 
Inissaq sinneruttoq

Immikkoortup ilaa tamarmi sanaartorfiuvoq, tamaanilu sanaartorfissanik nutaanik immikkoortitsisoqanngilaq. Sanaartukkat attuuttut ilalertorneqarsinnaapput isaterneqarlutilluunniit sanaartorfigisassalluunniit atuuttut atorlugit nutaanik sanaartorfigalugit (takuuk ilanngussaq 2 & 3), 100 m2-it tungaanut sumiiffinnilu ataasiakkaani 120 m2-inik annertussuseqassallutik.

Immikkuualuttoq 1:

Immikkuualuttoq 1-imi illooreersut isaterneqassappata, pioreersut naapertorlugit sanaqqinneqassapput. Imaalluni pioreersuni toqqavitsigut portussuseq, nunamiit uuttorlugu portunerpaaffia illullu qaliata sivinganera sanaartukkani nutaani pilerseqqinneqassapput. Sanaartukkat annertussusaat pillugit aalajangersakkat allat immikkut aalajangersakkaniipput.

 
Angallanneq pilersuinerlu

Immikkoortoq ukunannga aqqusineqarpoq Gertrud Rasksvej, Qaanniviit aamma Heilmannit Aqq. Immikkoortumi nunap ilusaa imaluunniit naasoqarneranut tunngasut pissutigalugit inissianut ataasiakkaanut biilinut uninngasarfissat akuersissutigineqarsinnaapput.

 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

B-149, B-292, B-837, B-843, B-841, aamma B-978 tassaapput illut eriagisariaqartut.

Immikkuualuttoq 1 tassaavoq eriagisarialik. Illut ataasiakkaarlutik isikkoreqqaagaat allanngortinneqassanngilaq, ataatsimut isigalugit sumiiffimmi eriagisariaqarnerat pingaaruteqarmat.

Sumiiffiit eriagisariallit, aamma illut atortulersuutillu eriagineqarnissaat noqqaassutigineqassaaq. Eriagisarialinnut tunngasut qulakkeerneqarniassammata allannguutissatut qinnuteqaatinut kommunalbestyrelse piumasaqaateqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat inissiinermut ilusiliinermullu tunngatillugu immikkoortup ilaata oqaluttuarisaanikkutpingaaruteqassusianut nalequssarneqassapput. Illunik eriagisarialinnik iluarsaassineq aserfallatsaaliinerlu ilusai, sananeqaatai atortuilu ataqqillugit suliarineqassapput.

 
Immikkut aalajangersaaffigisat

Immikkoortup ilaani avatangiisimut piumasaqaateqanngilaq immikkullu killeqarfeqarani

 
Illoqarfimmik nutarterineq pitsaanerulersitsinerlu

Illoqarfimmik nutarsaaneq ataatsimut pilersaarusiornikkut pissaaq.

 

Kingullermik iluarsineqarpoq 31-8-2018


WEB by COWI