Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Aalajangersakkat nalinginnaasut A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut Nunap assinganik ujarlerfik

Uaniipputit: Illoqarfinni nunaqarfinnilu malittarisassat Immikkoortunut pilersaarutit Akuerisaq 1D2

1D2  Aqqaluup Aneerasaartarfia

Sumiiffik - illoqarfik/nunaqarfik Nuuk 
Siunertat Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu atortut 
Atorneqarnissaa nalinginnaasoq Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermi atortulersuutit 
Atorneqarnissaa Immikkoortup ilaata sunngiffimmi siunertanutsukisaarsarnermut atortunut assigiinngitsunut, atorneqarnissaa aalajangerneqarpoq. 
Pissutsit pioreersut Nunaminertap ilaa sunngiffimmi sammisassaqartitsivittut siunertaavoq illutaqarlunilu. Nunaminertaq 6,8 ha-it missaannik annertutigaaq. 
Sanaartorfik Nutaanik sanaartortoqannginnerani immikkoortup ilaa tamaat pillugu ataatsimoortumik pilersaarusiortoqaqqaassaaq pilersaarusiamilu illut qanoq ittuunissaat, annertussusissaat, inissisimaffissaat aamma sumiiffiup ineriartortinneqarneranut sukumiisunik aalajangersakkat aalajangersarneqassapput. Sanaartukkat nutaat ilusaat, atortussiartassaat qalipaataallu immikkoortup ilaani sanaartugaareesunut naleqqussarneqassapput. 
Inissaq sinneruttoq Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq 
Angallanneq pilersuinerlu Sumiiffik Gertrud Rasksvej-iminngaanniit aqqusineqarpoq. 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu B-10, B-136, B-140 aamma B-245 erigiasarialiupput. Illut taakku kommunalbestyrelse akuersiteqqaartinnagu isaterneqassanngillat silataaluunniit allanngortiterneqassanngillat. Sumiiffik nunaminertatut immikkut ittumik erigiasariaqartutut (§ 2 malillugu nunaminertaq) toqqagaavoq. Sumiiffimmi aqqusineeraqarnissaa qulakkeerneqassaaq. 
Immikkut aalajangersaaffigisat Mittarfiup eqqaani nunaminertat piumasaqaatitaqarfiusut aalajangersaaffigineqarput, soorlu mittarfiup takissusia eqqarsaatigalugu manissumik ilaatigullu qummut aamma qummut amiliartortumik ilaatigullu mittarfiup takissusia naapertorlugu mikkiartortarfik tingiartortarfillu aalajangersaaffigineqarsimapput. Nunaminertaq mittarfimmut miffissap akornutissaqanngitsup manissup ataaniippoq qummullu sammivimmut ilaatinneqarluni taamaattumik sanaartukkat atortulersuutillu portunerpaaffimmikkut 127,5-init portunerusut sanaartorneqassanngillat aamma aqquserngit 121,5-inik portunerusut sanaartoqqusaanngillat. 
Aalajangersakkat immikkut ittut B-30, B-137 aamma B-138 allanngutsaaliugaapput. 

Kingullermik iluarsineqarpoq 3-4-2017


WEB by COWI