Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Aalajangersakkat nalinginnaasut A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut Nunap assinganik ujarlerfik

Uaniipputit: Illoqarfinni nunaqarfinnilu malittarisassat Immikkoortunut pilersaarutit Akuerisaq 30A1

30A1  Strandvejemi inissiaqarfik

Sumiiffik - illoqarfik/nunaqarfik Tasiilaq 
Siunertat Inissianut siunertat 
Atorneqarnissaa nalinginnaasoq Inissiaqarfiit 
Atorneqarnissaa Sumiiffik ilaqutariinnut ataatsinut affarleriittulluunniit imaluunniit illuttut uilukutsukkuutaatut imminnut qanittutut pukkitsutullu illutut ammasutut, pukkitsutut isikkulittut inissianut siunertanut atugassiissutigineqarnissaa aalajangerneqarpoq. 
Pissutsit pioreersut Nunaminertap ilaa inissianik ataasiuttarissanik aammalu marluuttarissanik inissiartaqarpoq. Nunaminertaq 4,9 ha-it missaannik annertutigaaq aamma 65 missaannik inissiat. 
Sanaartorfik Sanaartukkat nutaat 2-inik quleriinngorlugit sanaatorneqarsinnaapput. 
Inissaq sinneruttoq Sumiiffimmi ha.-imi ataatsimi inissiat 20-it amerlaqataattut eqiteriffigineqarsinnaavoq. 
Angallanneq pilersuinerlu Sumiiffik Tsittamut-mit, Laarsaajiip Aqq.-mit aamma Jens Emilip Aqqulaa-imit aqqusineqarpoq. 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq 
Immikkut aalajangersaaffigisat Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq 
Aalajangersakkat immikkut ittut Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq 

Kingullermik iluarsineqarpoq 3-4-2017


WEB by COWI