Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Aalajangersakkat nalinginnaasut A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut Nunap assinganik ujarlerfik

Uaniipputit: Illoqarfinni nunaqarfinnilu malittarisassat Immikkoortunut pilersaarutit Akuerisaq 30C1

30C1  Tasiilami illoqarfiup qeqqa

Sumiiffik - illoqarfik/nunaqarfik Tasiilaq 
Siunertat Inuussutissarsiuteqarfik umiarsualiveqarfillu 
Atorneqarnissaa nalinginnaasoq Nunaminertat ataatsimoorussassatut siunertaqarfigineqartut 
Atorneqarnissaa Sumiiffiup niuernermi, pisortat namminersortullu sullissineranni, inissiaqarnermi, akunnittarfeqarnermi, sutorniartarfeqarnermi aamma pisortat allaffeqarneranni meeqqeriviuteqarnerannilu qiterisaqarfinnut siunertanut atugassiissutigineqarnissaa aalajangerneqarpoq. 
Pissutsit pioreersut Nunaminertap qiterisaqarfia tamangajammi sanaartorfioreerpoq. Nunaminertaq 5,8 ha-it missaannik annertutigaaq aamma 40-it missaannik illutaqarpoq. 
Sanaartorfik Sanaartukkat nutaat portunerpaaffimmikkut 8 meterinik portutigisunngorlugit aamma 2½-inik quleriinngorlugit sanaartorneqarsinnaapput. Nutaanik sanaatukkat immikkoortup ilaata ilusitoqaanut oqaluttuarisaaneranullu naleqqussarlugit inissinneqassapput ilusilersorneqarlutillu. 
Inissaq sinneruttoq Immikkoortup ilaani sanaartorfissanik nutaanik atugassiisoqarsinnaanngilaq. Illooreersut taartissaattut aamma allilerneqarnerannut tunngatillugu nutaanik illuliortoqarsinnaavoq. 
Angallanneq pilersuinerlu Sumiiffik Naasuliartarpimmut-mit, Nappartsimavimmur-mit aamma Umiartortut Aqqulaa-imit aqqusineqarpoq. 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu B-29, B-30, B-32, B-54 aamma B-59 erigiasarialiupput. Illut taakku kommunalbestyrelse akuersiteqqaartinnagu isaterneqassanngillat silataaluunniit allanngortiterneqassanngillat. Sumiiffik nunaminertatut immikkut ittumik erigiasariaqartutut (§ 2 malillugu nunaminertaq) toqqagaavoq.
Sumiiffimmi nutarterisoqarsinnaavoq, tassunga ilanngullugit illooreersunik isaterinerit. Ataatsimoortumik pilersaarut malillugu nutarterisoqassaaq. 
Immikkut aalajangersaaffigisat Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq 
Aalajangersakkat immikkut ittut B-41, B-42, B-47, B-48 aamma B-51 allanngutsaaliugaapput. 

Kingullermik iluarsineqarpoq 3-4-2017


WEB by COWI