Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Aalajangersakkat nalinginnaasut A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut Nunap assinganik ujarlerfik

Uaniipputit: Illoqarfinni nunaqarfinnilu malittarisassat Immikkoortunut pilersaarutit Akuerisaq 30D5

30D5  Taseq imeqarfik

Sumiiffik - illoqarfik/nunaqarfik Tasiilaq 
Siunertat Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu atortut 
Atorneqarnissaa nalinginnaasoq Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermi atortulersuutit 
Atorneqarnissaa Immikkoortup ilaata sunngiffimmi siunertanutsukisaarsartarfittut, atorneqarnissaa aalajangerneqarpoq. 
Pissutsit pioreersut Nunaminertap ilaa sukisaarsaatitut atortulersuutinik anginerusunik illutaqarpoq. Nunaminertaq 154,6 ha-it missaannik annertutigaaq. 
Sanaartorfik Sumiiffiup sunngiffimmi siunertaqarfigineqartunut atorneqarnerata ilaatut sanaartortoqarsinnaallunilu atortulersuusersortoqarsinnaavoq. 
Inissaq sinneruttoq Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq 
Angallanneq pilersuinerlu Sumiiffik Suulup Aqqulaa-iminngaanniit aqqusineqarpoq. 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu Immikkoortup ilaa illoqarfimmik allanngortiteriffissatut toqqarneqarsimavoq. Imeqarfik atorneqarunnaarpat illoqarfimmik allanngortiterisoqassaaq. 
Immikkut aalajangersaaffigisat Nunaminertaq telep atortulersuutaanut takunniffiusussamut ilaatinneqarpoq. Nunaminertaq takunniffiususssaq allanngorarpoq aammalu telemi atortulersuutit nunami inissisimanerat apeqqutaalluni allanngorartarpoq. Nunaminertap taannartaa sanaartorfigineqassanngilaq allatulluunniit nunaminertaq takunniffiusinnaasoq pillugu aalajangersakkanut akerliusumik atorneqassanngilaq. 
Aalajangersakkat immikkut ittut Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq 

Kingullermik iluarsineqarpoq 3-4-2017


WEB by COWI