Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Aalajangersakkat nalinginnaasut A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut Nunap assinganik ujarlerfik

Uaniipputit: Illoqarfinni nunaqarfinnilu malittarisassat Immikkoortunut pilersaarutit Akuerisaq 3E5

3E5  Nuummi Mittarfik

Sumiiffik - illoqarfik/nunaqarfik Nuuk 
Siunertat Teknikkimut atortut attaveqaatillu 
Atorneqarnissaa nalinginnaasoq Teknikkikkut atortulersuutit attaveqaatillu 
Atorneqarnissaa

2.1 Immikkoortoq mittarfimmut kiisalu kiffartuussinermi inuussutissarsiuteqarnermilu atortunik
suliaqarfinnut atugassanngortinneqarpoq.
2.2 Immikkoortumi suliffeqarfiit mingutsitsisut immikkut ittumik ingerlanneqarsinnaapput.
2.3 Sumiiffinni sukumiisuni B-mi, C-mi aamma D-mi qaqqanik qaartiterinissaq
inerteqqutaanngilaq.
2.4 Immikkoortup ilaa sumiiffinnut sukumiisunut A-G-mut aggulunneqassaaq:

 • SUMIIFFIK SUKUMIISOQ A taamaallaat timmisartut aallartarfiannut mittarfiannut / pisattanut
  ingerlaartarfinnut / sivisuumik uninngasarfissanut / timmisartut isumannaallisagaanerinut
  sanaartukkanut / attaveqarnernut soorlu aqqusinernut pilersuinermilu ledninginut
  tunngatinneqassaaq. Nunaminertat atorneqanngitsut pissusissaasut ilineqassapput.
 • SUMIIFFIK SUKUMIISOQ B taamaallaat mittarfimmut siunertamut / pisattanut ingerlaarfinnut /
  taxanut / sivisuumik uninngasarfissanut / akunnittarfimmut / aallartarfimmut / tikittarfimmut/
  hangarimut / sannavinnut / ikummatissanut tankinut il. il. mittarfinni akuersissutinik
  pigisaqartumit atorneqaqqusaavoq.
 • SUMIIFFIIT SUKUMIISUT C AAMMA D mittarfimmi/inuussutissarsiornermi siunertamut kiisalu
  attaveqarnermut, soorlu aqqusinermut pilersuinermilu aqqutilersuutinut
  tunngatinneqassapput – Nunaminertat atorneqanngitsut pissusissamisoortinneqassapput.
  Qaqqat qaartiterneqarsinnaapput. Sumiiffiit sukumiisut siunertanut timmissanik
  ussagartitsisinnaasunut atorneqassanngillat.
 • SUMIIFFIIT SUKUMIISUT E attaveqarnermut ilaatigut imeqarfimmik nutaamik tassungalu
  attuumassuteqartunik atortunik atugassanngortinneqassaaq. Nunaminertat atorneqanngitsut
  taamaaginnartinneqassapput, ermullu pitsaassusaata qulakkeernissaanut
  piumasaqaataappat aatsaat ungalulersorneqassallutik.
 • SUMIIFFIIT SUKUMIISUT F inuussutissarsiornermut, akunnittarfimmut aammalu
  sukisaarsaartarfittut siunertanut atugassanngortinneqassaaq.
 • SUMIIFFIIT SUKUMIISUT G ujaqqerivissatut/inuussutissarsiuteqarfittut
  atugassanngortinneqassaaq
 
Pissutsit pioreersut

Immikkoortup ilaa Nuummi Mittarfimmut sanaartugartaqarpoq.

 
Sanaartorfik

3.1 Sumiiffimmi sukumiisumi B-mi sanaartorfinnik 5-inik kiisalu sumiiffimmi sukumiisumi E-mi
ataatsimik atugassanngortitsisoqassaaq
3.2 Aporfittut killeqarfigitinneqartut sanaartornermi malinneqassapput.
3.3 Sumiiffimmi sukumiisumi B-mi sanaartorneq 100 oh portunerpaaffigalugu pisinnaavoq.
3.4 Immikkuualuttumi sanaartugaq marluk angullugit quleriiutinneqarsinnaavoq, 3.2-mi
maleqqunneqartut malinneqarsinnaappata
3.5 Sanaartukkat atortulersuutillu mittarfiliornermi akuersissummik pigisaqartumit
akuersissutigineqassapput
3.6 Sanaartorneq atortussaqarnerlu immikkoortup takuneqarsinnaasutut ilusaa ataqqillugu
suliarineqassapput.

 
Inissaq sinneruttoq

Immikkoortoq 295 ha missaani angissuseqarpoq mittarfiullu 2200 meterinik takitigisumut
tallineqarnissaa periarfissaalluni kiisalu mittarfiup mittarfissuarmut nutarsaanissaanut
immikkoortumilu inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamut nunaminertanik peqalernissamut
pisariaqartunik pilersitsinissaq periarfissaalluni

 
Angallanneq pilersuinerlu

7.1 Illoqarfiup ilaanut Qinngutsinnut illoqarfimmilu nunaminertanut taavalu Nuummiit Nuussuarmillu
mittarfiup kangiatungaani nunaminertat sanaartorfiunngitsunut attaveqarnissaq attanniarlugu
mittarfiup tallineqarnissaanut atatillugu avannaatungaani biilertartunut kiisalu pisuinnarnut,
sikkilertartunut il.il. sullorsualiortoqarnissaanut periarfissaqarnissaq qulakkeerneqassaaq.
7.2 Sullorsuarmik aqquteqalernissamut periarfissatut mittarfiup avannaatungaatigut uiaqqullugu
aqqusinermik pingaarnermik pilersitsisoqarnissaanut periarfissat qulakkeerneqarsinnaapput.
Taamaattorli taamaallaat Kommuneqarfik Sermersuumut sanaartornikkut
aningaasartuutaanerussanngippat.
7.3 Avannaatungaani aqqusineeqqat sanaartorfiunngitsut attanneqassapput.
7.4 Qinngutsinnut aqquserngup allanngortinneqarnissaanut atatillugu imermik pilersuinermi
aqqutilersuusiortoqarsinnaavoq, taamaalilluni imeqarfik nutaaq Qinngutsinnut
pilersuisinnaanngorlugu
7.5 Eqalugalissuarmut atatillugu sumiiffik sukumiisoq E-mi imeqarfik inissinneqarsinnaavoq.
Imeqarfiup inaarutaasumik inissinneqarnissaa Kommuneqarfik Sermersuup Nukissiorfiullu
akornanni isumaqatigiinnikkut pissaaq.

 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq

 
Immikkut aalajangersaaffigisat

6.1 Ungaluusat innaallagiaqartut pillugit isumannaallisaanermi killeqarfinnut aalajangersakkat
ataqqineqassapput ilaatigut immikkoortup iluani ungaluusani sukaasarsuarnit tamanit 15
meterimik ungasitsigisumi ungaluusanik innaallagialinnik ikkusseqqusaannginneratigut,
autoværninik saviminiusunik imaluunniit innaallagialinnik allanik ikkussisoqannginneratigut.
6.2 Mittarfiup eqqaani isumannaallisaanermut killeqarfinnut atatillugu maleruagassat
ataqqineqassapput. Mittarfeqarnermut atatillugu nipilliortarnermut killeqarfinnut maleruagassat
sanaartornermi atortussaateqarnermilu ataqqineqassapput. Mittarfiup eqqaani nunaminertat
nipiliornermut killeqarfinnut attuumassuteqartut (mittarfimmit 700 meterimik ungasitsigisut)
nipiliorfissaanngitsunut siunertanut atorneqassanngillat, matumani ineqarfinnut siunertanut.
6.3 Silaannakkut angallassinermi aporfeqanngitsumik mittarfeqarfiup piumasaqaataa sanaartukkani
atortorissaaruteqarfinnilu ataqqineqassaaq. Nutaamik sanaartukkat atortullu nutaat
tamakkununnga akornutaassanngillat.

 
Illoqarfimmik nutarterineq pitsaanerulersitsinerlu

B-1840 nutarterneqarsinnaavoq imaluunniit ingutserneqarsinnaalluni

 
Etaper

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq

 
Aalajangersakkat immikkut ittut Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq 

Kingullermik iluarsineqarpoq 21-12-2019


WEB by COWI