Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Aalajangersakkat nalinginnaasut A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut Nunap assinganik ujarlerfik

Uaniipputit: Illoqarfinni nunaqarfinnilu malittarisassat Immikkoortunut pilersaarutit Akuerisaq 40A1

40A1  Mittarpiip Aqq aamma Rybevejimi inissiaqarfik

Sumiiffik - illoqarfik/nunaqarfik Ittoqqortoormiit 
Siunertat Inissianut siunertat 
Atorneqarnissaa nalinginnaasoq Inissiaqarfiit 
Atorneqarnissaa Sumiiffik ilaqutariinnut ataatsinut aamma illuttut affarleriittut illutut ammasutut, pukkitsutut isikkulittut inissianut siunertanut atugassiissutigineqarnissaa aalajangerneqarpoq.. 
Pissutsit pioreersut Immikkoortup ilaata kangia tungaa GTO-qarallarneranit aamma 1950-60-ikkunneersunik illunik assigiiaanik (typehuse) sanaartugartaqarpoq, immikkoortup ilaa taanna eriagisariaqarpoq. Nunaminertaq 5,7 ha-it missaannik annertutigaaq aamma 60 missaannik inissiat. 
Sanaartorfik Sanaartukkat nutaat 1½-inik quleriinngorlugit sanaatorneqarsinnaapput. 
Inissaq sinneruttoq Sumiiffimmi ha.-imi ataatsimi inissiat 20-it amerlaqataattut eqiteriffigineqarsinnaavoq. 
Angallanneq pilersuinerlu Sumiiffik Inutsaaip Aqq.-mit aamma Aalborgvej-imit aqqusineqarpoq. 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu Sumiiffik nunaminertatut erigiasariaqartutut (§ 3 malillugu nunaminertaq) toqqagaavoq. 
Immikkut aalajangersaaffigisat Nunaminertaq qulimiguullit mittarfiata eqqaani mikkiartortarfimmut ilaatinneqarpoq (qulaassisarfik ikaarsaariarfillu). Qulaassisarfiup nalaani illunik atortulersuutinillu 114,86 meterinit portunerusunik sanaartortoqassanngilaq. Ikaarsaariarfimmi portunerpaaffissaq qulaassiffissamut ungasissuseq apeqqutaatillugu portunerpaaffilerneqassaaq. 
Aalajangersakkat immikkut ittut Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq 

Kingullermik iluarsineqarpoq 3-4-2017


WEB by COWI