Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Aalajangersakkat nalinginnaasut A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut Nunap assinganik ujarlerfik

Uaniipputit: Illoqarfinni nunaqarfinnilu malittarisassat Immikkoortunut pilersaarutit Akuerisaq 4A6

4A6  Pinguaqqami inissiaqarfik

Sumiiffik - illoqarfik/nunaqarfik Nuuk 
Siunertat Inissianut siunertat 
Atorneqarnissaa nalinginnaasoq Inissiaqarfiit 
Atorneqarnissaa

Immikkoortoq inissianut assigiinngitsunut kiisalu meeqqerivinnut immikkoortitaavoq.

 
Pissutsit pioreersut

Immikkoortup annertussusia 10,1 ha-it missaanniippoq.

 
Sanaartorfik

Inissialiat tamakkiisumik ataatsimoortumik sananeqassapput.

Immikkoortut ilaanni annikinnerni A, B aamma C sanaartorfissami quleriinnik inissialiornermi quleriit 3 utinneqarsinaapput.

Immikkortup ilaani annikinnermi D-mi inissiat immikkuullarissut inissialiornermi quleriit 6-utinneqatussat pilersinneqassapput.

 
Inissaq sinneruttoq

Immikkoortumi sananeqarsinnaapput inissiat 250-it.

 
Angallanneq pilersuinerlu

Immikkoortumut aqqut aqqusineq pingaarnermiit sumiiffimmi aqqut aqqusaarlugu pilersinneqassaaq.

 
Immikkut aalajangersaaffigisat

Mittarfiup eqqaani nunaminertat piumasaqaatitaqarfiusut aalajangersaaffigineqarput, soorlu mittarfiup takissusia eqqarsaatigalugu manissumik ilaatigullu qummut aamma qummut amiliartortumik ilaatigullu mittarfiup takissusia naapertorlugu mikkiartortarfik tingiartortarfillu aalajangersaaffigineqarsimapput. Nunaminertaq mittarfimmut miffissap akornutissaqanngitsup manissup ataaniippoq qummullu sammivimmut ilaatinneqarluni taamaattumik sanaartukkat atortulersuutillu portunerpaaffimmikkut 127,5-init portunerusut sanaartorneqassanngillat aamma aqquserngit 121,5-inik portunerusut sanaartoqqusaanngillat. Nunaminertaq qaartiterutissaasivimmut isumannaallisaaffiusumut ilaatinneqarpoq. Nunaminertap taannartaa nunaminertaq pillugu isumannaallisaanermut aalajangersakkanut akerliusumik sanaatorfigineqassanngilaq allatulluunniit atorneqassanngilaq. Qaartiterutissaasiviup eqqaani nunaminertaq isumannaallisaaffiusoq tamaani angallannermi ataqqineqassaaq kisiannili nunaminertap ungaluugartaqanngitsortaani kikkut tamat suli angalaarsinnaatitaapput.

 
Etaper

Immikkuualuttut ingerlaannartumik sanaartorfiussapput.

 
Aalajangersakkat immikkut ittut

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq

 

Kingullermik iluarsineqarpoq 15-12-2017


WEB by COWI