Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Aalajangersakkat nalinginnaasut A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut Nunap assinganik ujarlerfik

Uaniipputit: Illoqarfinni nunaqarfinnilu malittarisassat Immikkoortunut pilersaarutit Akuerisaq 4B4

4B4  Mittarfiup avannamut kangiani inuussutissarsiuteqarfik

Sumiiffik - illoqarfik/nunaqarfik Nuuk 
Siunertat Qiterisaqarfimmut siunertat 
Atorneqarnissaa nalinginnaasoq Inuussutissarsiuteqarfik umiarsualiveqarfilluInuussutissarsiuteqarfiit umiarsualiveqarfiillu 
Atorneqarnissaa

Sumiiffik inuussutissarsiornermi umiarsualiveqarnermilu siunertanut atugassiarineqarpoq, innuttaasullu ingerlatsineranni sanaartornerannilu atorneqarsinnaalluni. Tassunga ilanngullugit uninngatitsiviit toqqorsiviillu kiisalu sanaartornermi sanaartukkat ingerlatsinerillu inissisimavissaannik immikkut piumasaqaateqarfiusut.
Illup iluani eqqartarfik illoqarfimmi peqatigiiffimmut atugassarineqarpoq. Peqatigiiffiup pisortat sulisoqarfiisa ilaasortaanissaannik eqqartarfimmillu atuinissaannik itigartitsisinnaanngilaq.
Piffissami sivisunerusumi sanaartorfissani 2-8-mi ataatsimik arlalinnilluunniit innuttaasut sanaartornissaat kommunip toqqarsinnaavaa.
Sumiiffik aammattaaq kommunip atortuusiviatut maskinaqarfiatullu atorneqarsinnaavoq,
aqqusinermullu isaariap kujataani sumiiffimmi innuttaasut sunngiffimmi ingerlatsiviinut atatillugu innuttaasut biilinik uninngatitsivissaat sananeqassalluni.
Sanaartorfiit 1, 7 og 8 taamaallaat talittarfilimmik ikaartarfeeralimmik umiarsuarut uninngatitsivittullu assigisaannullu atorneqarsinnaapput.
Sanaartorfiit 2 - 6 aamma 9 aamma 10, allaffeqarnermi, sanaartornermik suliffeqarfeqarnermi, suliffissuaqarnermi, toqqorsiveqarnermi, assammik suliffeqarnermi, sulliveqarnermi, tunisassiornermi assartuinermi kiisalu uninngatitsiveqarnermi toqqorsiveqarnermilu inuussutissarsiornermi siunertanut atorneqarsinnaavoq.
Sanaartorfik 9, taamaallaat illup iluani eqqartarfimmik sunngiffeqarnermi siunertanut
atorneqarsinnaavoq.
Biilinut uninngatitsivinnik sanaartorfissat taamaallaat innuttaasut biilinik uninngatitsiveqarnerannut atorneqassapput.
Illut inissiatut atorneqassanngillat.
Nunaminertat illunik, sanaartukkanik aqqusinernillu il.il. sanaartorfiunngitsut
allanngortinneqassanngillat.
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut ittujaarsimatinneqassapput. Nunaminertanik atuineq avatangiisinut allanulluunniit akornutaappat sumiiffiup ungalunissaanik Kommunalbestyrelsip piumasaqarnissaa piumasaqaataavoq.

 
Pissutsit pioreersut

Nunaminertaq sanaartorfigineqanngilaq aamma 12,1 ha-it missaanni annertussuseqarpoq.

 
Sanaartorfik

Sanaartorfiit ataasiakkaat 50%-ii sinnerlugit sanaartorfigineqassanngillat.
Sanaartorfigissaanermi aningaasartuutit sanaartortitsisup nammineq akilissavai.
Illut quleriit marluk tikillugit sananeqarsinnaapput. Sanaartukkat nutaat sumiiffimmi nunap pissusaa mianeralugu ilusilersorneqassapput.
Imeqartut pisariaqartumik immerneqarsinnaapput. Immiinermi nunaminertaq sivingatinneqalaassaaq.
Immiineq pilersaarut tamarmiusoq Kommuneqarfik Sermersuumit akuerineqartoq malillugu pissaaq.

 
Inissaq sinneruttoq

Sumiiffik 18 ha-it missaanni anissuseqarpoq. Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussami uani sanaartorfiit 1-10 atorneqarpat, allanik inissaqartitsinani tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut isigineqassaaq.

 
Angallanneq pilersuinerlu

Sumiiffik aqqusinermut isaariamit mittarfimmut aqqusinermut "Siaqqinneq"-mut atassuteqartumik aqqusineqarpoq.
Sumiiffiit immikkoortuannut 4E1-imut Ilanngussani 1 aamma 2-imi tunngavinni takutinneqartutut aqqusineqarnissaa qulakkeerneqassaaq. Aqquserngit – teknikkikkut misissuineq pissutigalugu – paasinarsippat aqqusineq takutinneqartoq pitsaanerpaajunngitsoq allanngortinneqarnissaat akuerineqarsinnaavoq.
Aammattaaq Ilanngussani 1 aamma 2-imi takutinneqartutut sumiiffimmi aqqusineeraqarnissaa ingerlavissaqarnissaalu qulakkeerneqassaaq.
Sumiiffiit immikkoortuanni sumiiffimmik pilersuutinik teknikkikkut sanaartukkanik inissiisoqarsinnaavoq.
Sanaartukkat sanaartorfiit nunaminertallu sanaartorfiunngitsut kiisalu inuttaassut sumiiffimmi sunngiffimmi sammisaqartarfii mianeralugit inissinneqassapput ilusilerneqassallutillu.
Biilinik uninngatitsiviit ikinnerpaamik biilinik 50-inik uninngatitsiviusinnaasunik innuttaasut biilinik uninngatitsiviattut sanasoqassaaq.

 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq

 
Immikkut aalajangersaaffigisat

Mittarfiup eqqaani nunaminertat piumasaqaatitaqarfiusut aalajangersaaffigineqarput, soorlu mittarfiup takissusia eqqarsaatigalugu manissumik ilaatigullu qummut aamma qummut amiliartortumik ilaatigullu mittarfiup takissusia naapertorlugu mikkiartortarfik tingiartortarfillu aalajangersaaffigineqarsimapput. Nunaminertaq mittarfiup eqqaani akornuteqarani mikkiartortarfiup manissup iluaniippoq aammalu mikkiartortarfimmut tingiartortarfimmullu ilaatinneqarluni. Mittarfimmut ungasissutsit aamma mittarfiup qeqqaniit sanimorluinnaq ungasissuseq apeqqutaatillugit sanaartukkat atortulersuutillu aamma aqquserngit portussusissaat nikerartuupput.

 
Aalajangersakkat immikkut ittut

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq

 

Kingullermik iluarsineqarpoq 28-6-2017


WEB by COWI