Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Aalajangersakkat nalinginnaasut A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut Nunap assinganik ujarlerfik

Uaniipputit: Illoqarfinni nunaqarfinnilu malittarisassat Immikkoortunut pilersaarutit Akuerisaq 4D7_gl

4D7_gl  Qinngutsinni sissaq qoorortallu

Sumiiffik - illoqarfik/nunaqarfik Nuuk 
Siunertat Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu atortut 
Atorneqarnissaa nalinginnaasoq Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermi atortulersuutit 
Atorneqarnissaa Immikkoortup ilaata siunertanut pinngortitaqarfittutatorneqarnissaa aalajangerneqarpoq. 
Pissutsit pioreersut Immikkoortup ilaa Qinngutsinni sinerissap kujammut kitaa tungaa sinerlugu nunaminertaavoq sanaartorfigeqqusaanngitsoq. Nunaminertaq 19,3 ha-it missaannik annertutigaaq. 
Sanaartorfik Sukisaarsarnermut atorneqarnerata ilaatut ikittuinnarnik nutaanik sanaartortoqarsinnaallunilu atortulersuusersortoqarsinnaavoq. 
Inissaq sinneruttoq Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq 
Angallanneq pilersuinerlu Sumiiffik Suloraq-mit aamma Unaaq-imit aqqusineqarpoq. 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu Qooqqut sinerlugit aqqusineeraqarnissaa aamma qoorortat napillugit sisorartut arpattullu aqqutissaat qulakkeerneqassapput. 
Immikkut aalajangersaaffigisat Mittarfiup eqqaani nunaminertat piumasaqaatitaqarfiusut aalajangersaaffigineqarput, soorlu mittarfiup takissusia eqqarsaatigalugu manissumik ilaatigullu qummut aamma qummut amiliartortumik ilaatigullu mittarfiup takissusia naapertorlugu mikkiartortarfik tingiartortarfillu aalajangersaaffigineqarsimapput. Nunaminertaq mittarfimmut miffissap akornutissaqanngitsup manissup ataaniippoq qummullu sammivimmut ilaatinneqarluni taamaattumik sanaartukkat atortulersuutillu portunerpaaffimmikkut 127,5-init portunerusut sanaartorneqassanngillat aamma aqquserngit 121,5-inik portunerusut sanaartoqqusaanngillat. Nunaminertaq qaartiterutissaasivimmut isumannaallisaaffiusumut ilaatinneqarpoq. Nunaminertap taannartaa nunaminertaq pillugu isumannaallisaanermut aalajangersakkanut akerliusumik sanaatorfigineqassanngilaq allatulluunniit atorneqassanngilaq. Qaartiterutissaasiviup eqqaani nunaminertaq isumannaallisaaffiusoq tamaani angallannermi ataqqineqassaaq kisiannili nunaminertap ungaluugartaqanngitsortaani kikkut tamat suli angalaarsinnaatitaapput. 
Aalajangersakkat immikkut ittut Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq 

Kingullermik iluarsineqarpoq 13-3-2018


WEB by COWI