Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Aalajangersakkat nalinginnaasut A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut Nunap assinganik ujarlerfik

Uaniipputit: Illoqarfinni nunaqarfinnilu malittarisassat Immikkoortunut pilersaarutit Akuerisaq 4D8

4D8  Niaqornannguaq

Sumiiffik - illoqarfik/nunaqarfik Nuuk 
Siunertat Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu atortut 
Atorneqarnissaa nalinginnaasoq Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermi atortulersuutit 
Atorneqarnissaa Immikkoortup ilaata sunngiffimmi siunertanutmotorcrossertarfittut, gokartertarfittut assigisaannulluunniit, atorneqarnissaa aalajangerneqarpoq. 
Pissutsit pioreersut Nunaminertaq sanaartorfigineqanngilaq aamma 33,6 ha-it missaanni annertussuseqarpoq. 
Sanaartorfik Sumiiffiup sunngiffimmi siunertaqarfigineqartunut atorneqarnerata ilaatut sanaartortoqarsinnaallunilu atortulersuusersortoqarsinnaavoq. 
Inissaq sinneruttoq Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq 
Angallanneq pilersuinerlu Immikkoortup ilaa aqqusinermit nutaamit mittarfimmut atasumit aqqusineqassaaq. 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu Sumiiffimmi aqqusineeraqarnissaa qulakkeerneqassaaq. 
Immikkut aalajangersaaffigisat Mittarfiup eqqaani nunaminertat piumasaqaatitaqarfiusut aalajangersaaffigineqarput, soorlu mittarfiup takissusia eqqarsaatigalugu manissumik ilaatigullu qummut aamma qummut amiliartortumik ilaatigullu mittarfiup takissusia naapertorlugu mikkiartortarfik tingiartortarfillu aalajangersaaffigineqarsimapput. Nunaminertaq mittarfiup eqqaani akornuteqarani mikkiartortarfiup manissup iluaniippoq aammalu mikkiartortarfimmut tingiartortarfimmullu ilaatinneqarluni. Mittarfimmut ungasissutsit aamma mittarfiup qeqqaniit sanimorluinnaq ungasissuseq apeqqutaatillugit sanaartukkat atortulersuutillu aamma aqquserngit portussusissaat nikerartuupput. 
Aalajangersakkat immikkut ittut Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq 

Kingullermik iluarsineqarpoq 3-4-2017


WEB by COWI