Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Aalajangersakkat nalinginnaasut A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut Nunap assinganik ujarlerfik

Uaniipputit: Illoqarfinni nunaqarfinnilu malittarisassat Immikkoortunut pilersaarutit Akuerisaq 4E1

4E1  Niaqornannguup kujataani  qaartiterutissaasivik

Sumiiffik - illoqarfik/nunaqarfik Nuuk 
Siunertat Teknikkimut atortut attaveqaatillu 
Atorneqarnissaa nalinginnaasoq Teknikkikkut atortulersuutit attaveqaatillu 
Atorneqarnissaa

Immikkoortoq teknikkimut siunertanut qaartiterutissaasivittut atugassiissutigineqarpoq, qaartiterutissanut atortunullu inaalitsiveqarnissaq periarfissaassalluni.
Illut inissiatut atorneqassanngillat.
Nunaminertat qaartiterutissaasivimmut aqqusinernullu il.il. atugassanngortinneqanngitsut allanngortinneqassanngillat.
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut ittujaarsimatinneqassapput. Nunaminertamik atuineq avatangiisinut ajoqutaappat atuinermiluunniit allatigut piumasaqaateqartoqarpat sumiiffiup ungalunissaa Kommunalbestyrelsip piumasaqaatigisinnaavaa.

 
Pissutsit pioreersut

Nunaminertaq sanaartorfigineqanngilaq aamma 7,5 ha-it missaanni annertussuseqarpoq.

 
Sanaartorfik

Sanaartorneq atortunillu pilersitsineq Ilanngussaq 3-mi takutinneqartutut taamaallaat sanaartorfissatut aalajangerneqartup iluani pisinnaapput.
Sanaartukkat quleriit ataasinngorlugu sananeqarsinnaavoq. Sanaartukkat nutaat sumiiffimmi nunap pissusaa mianeralugu ilusilerneqassapput.
Illunik atortunillu qaartiterutissanik illersorneqarsinnaasumik passussinermut pisariaqartunik sanasoqarsinnaavoq. Sumiiffimmi qaartiterutissanik uninngatitsinermut uninngatitsiviit sisaat sananeqarsinnaapput, isumaannaallisaanermilu pisariaqartinneqarpat issumik qaartoornissamulluunniit illersuummik ungaluliotoqarsinnaalluni.

 
Inissaq sinneruttoq

Sanaartorfik kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussami uani atorneqarpat saniatigut inissaqartitsinani tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut isigineqassaaq.

 
Angallanneq pilersuinerlu

Sumiiffik aqquserngup pulariaanit aqqusineqarpoq, sumiiffiit immikkoortuat 4B4 aqqusaallugu mittarfimmut aqqusinermut "Siaqqinneq"-mut atassuteqartumik.
Aammattaaq Ilanngussani 2 aamma 3-mi tunngavittut takutinneqartutut innuttaasut sunngiffimmi sammisaqarneranni sumiiffimmi aqqusineeqqanik ingerlavissanillu pilersitsinissaq
qulakkeerneqassaaq.
Sumiiffiit immikkoortuata iluani sumiiffimmik pilersuinermut teknikkikkut atortunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Atortut sanaartorfik nunaminertallu sanaartorfiunngitsut mianeralugit inissinneqassapput ilusilerneqarlutillu.

 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq

 
Immikkut aalajangersaaffigisat

Akornusersuutaasussaanngitsunik mittarfiup eqqaani sumiiffinnik immikkut piumasaqaateqarfiusunik aalajangersaasoqarpoq, ilaatigut tassaallutik nallarissut koniskillu ilaatigullu mittarfiup ilassutaani miffissat tinngiffissallu. Sumiiffik mittarfimmut akornutaasussaanngitsup ataani inissisimavoq, nallarissumullu ilaalluni, tassani illut sanaartukkallu allat kote 127,5 qaangerlugu saneqassanatik aqquserngillu kote 121,5 qaangerlugu pilersinneqassanatik.
Qaartiterutissaasivimmi qaartiterutissanik atortunillu anneertunerpaamik uninngatitsisinnaanermut tunngatillugu qaartiterutissaasivimmut isumannaallisaavimmik aalajangersaasoqarpoq.
Qaartiterutissaasivik qaqqanit tamakkiisumik assersimappat sanaartukkanut allanullu aqqusinernullu isumannaallisaaviup annertussusia sumiiffinnut tamakkiisumik assersorneqarsimanngitsunut affaannanngortinneqassaaq.
Qaartiterutissaasiviup eqqaani 1380 meterinik aammalu 690 meterinik isumannaallisaanermut killissarititaqarnissaq aalajangersarneqarpoq.
Sumiiffiup ilaani ungaluneqarsimanngitsumi innuttaasut suli angalaarsinnaapput.
Qaartiterutissaasiviup nuunneqarnerani isumannaallisaavik atorunnaassaaq.

 
Aalajangersakkat immikkut ittut

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq

 

Kingullermik iluarsineqarpoq 28-6-2017


WEB by COWI