Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Aalajangersakkat nalinginnaasut A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut Nunap assinganik ujarlerfik

Uaniipputit: Illoqarfinni nunaqarfinnilu malittarisassat Immikkoortunut pilersaarutit Akuerisaq 5A6

5A6  Inissiaqarfik Siorarsiorfik Tatsip eqqaani

Sumiiffik - illoqarfik/nunaqarfik Nuuk 
Siunertat Inissianut siunertat 
Atorneqarnissaa nalinginnaasoq Inissiaqarfiit 
Atorneqarnissaa

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af forskellige boligtyper.

Delområdet opdeles i detailområderne 1-2:

Detailområde 1: Tæt lav boligbebyggelse med klyngehuse, kæde og rækkehuse med tilhørende fællesfaciliteter, samt udendørs grønne lege- og opholdszoner.

Detailområde 2: Etageboligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne lege- og opholdszoner.

 
Sanaartorfik

Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager.

 
Inissaq sinneruttoq

Området har et areal på ca. 6,6 ha.

Området har en restrummelighed på 500 boliger, afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.

Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Angallanneq pilersuinerlu

Området vejbetjenes fra det primære vejnet i Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq Dronning Margrethe II fra Qinngorput.

 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

Ingen særlige bestemmelser

 
Immikkut aalajangersaaffigisat

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen.

 
Illoqarfimmik nutarterineq pitsaanerulersitsinerlu

Ingen særlige bestemmelser

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Kingullermik iluarsineqarpoq 13-3-2018


WEB by COWI