Uaniipputit: Inatsisitigut atuuttut

Inatsisitigut atuuttut

Kommuneplanip imaluunniit kommuneplanimut ilassutip inaarutaasumik aaliangiiffigineqarnera pisortatigoortumik nalunaarutigineqareerpat, pissutsinik, inatsisitigoortitanik imaluunnit iliutsinik tigussaasunik kommuneplanip aaliangersagartaanut akerliusunik, ingerlatsisoqassanngilaq.

Kommunalbestyrelsi kommuneplanip atortinneqarnissaanik suliaqassaaq, matumani nunaminertanik agguaassinermut tunngasunik, takuuk Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-imeersumi kapitali 6 (§ 29).

Kommuneplanip aaliangersagartaanii immikkortoq, takuuk Pilersaarusiornermut inatsimmi § 14, imm. 2, nr. 3, aamma § 14, imm. 3, qaqugukkulluunniit, illumik piginnittumut imaluunnit nunaminertamik atuisuusumut, inatsisitigut pituttuisuupput.

Kommunalbestyrelsi inerteqqummik aaliangersaasinnaavoq, pissutsinik pilersitsisoqassanngitsoq, nunaminertat aaliangersagartaat malillugit unitsinneqarsinnaasunik, pilersaarusiornermut inatsimmi § 14, imm. 2, nr.3 aamma § 14, imm. 3 malillugit.

Inerteqqut, ukiumi ilivitsumi atorunnaarsinneqarallarsinnaavoq, ataasiaannarlunili. Inerteqqut tamanut ammasumik nalunaarutigineqassaaq.

Naalakkersuisut, kommunalbestyrelsi isumaqatiginiareerlugu, kommuneplanip suliarineqarneranut piffissaliussanik aaliangersaasinnaavoq.

Kingullermik iluarsineqarpoq 2-2-2016


WEB by COWI