Pilersaarutit immikkoortunut attuumassusillit

Kommunimut pilersaarutit

Immikkoortunut pilersaarutit tassaapput immikkoortumut aalajangersimasumut kommunip politikkikkut anguniagaasa ilaat. Anguniakkat pingaarnerit kommunimi pilersaarummi aalajangersarneqarput, immikkoortunut pilersaarutini qulequttat aalajangersimasut sukumiisumik sammineqarput. 

Kommunimi immikkoortunut pilersaarutit atuuttut: