Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Immikkoortut ilaannut K-miit O-mut aalajangersakkat tamanut atuuttut K: Illuaqqat, sunngiffimmi illut, illut aasarsiortarfiit il.il. L: Nunaminertat sukisaarsartarfittut immikkut isikkullit M: Immikkoortut ilaat savaateqarfittut, nunaleriffittut, imarmiunik tunisassiorfittut, orpinnik tuni N: Teknikkikkut atortulersuutinut attaveqaatinullu il.il. immikkoortut ilaat. O: Immikkoortut ilaat sanaartorfigeqqusaanngitsut Nunaannarmut pilersaarutit Nunap assinganik ujarlerfik

L: Nunaminertat sukisaarsartarfittut immikkut isikkullit

Immikkoortut ilaa L-it nunaminertani immikkut sukisaarsartarfittut isikkoqartuni sunngiffimmi sammisassaqartitsinermut siunertanut, sanaartukkanut atortulersuutinullu atugassiissutigineqarput. Tamakku assersuutigalugu tassaasinnaapput sisorarnermi atortulersuutit, takornarianut illuaqqat ataatsimoortut, atuartut tammaarsimaartarfii, akunnittarfiit, pisuttuat aqqutaat aamma timersornermi sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit allat.

Namminersorluni mikinerusumik inuussutissarsiuteqarnerni atorneqarsinnaasunik soorlu assersuutigalugit panertitsivinnik, pujoorivinnik, naatsiivinnik assigisaannillu tamakku nammineq atugassaatillugit atortulersuisoqarsinnaavoq. Atortulersuutit tamakku illuaqqanut ataasiakkaanut atatillugit sanaartorneqassapput.

Immikkoortut ilaanni killilimmik assigiinngitsunik inuussutissarsiuteqarfiliortoqarsinnaavoq, tamakku immikkoortup ilaat immikkut sukisaarsartarfittut isikkoqarnera pingaarneq allanngortinngippassuk. Tassunga tunngatillugu killilimmik sunngiffimmi illuaqqanik, illunik aasarsiortarfinnik aniguiniarfissanillu nammineq atugassanik sanasoqarsinnaavoq – immikkoortut ilaanni K-ni malittarisassat assigalugit. Aammattaaq ataatsimoorussanik teknikkikkut pilersuutinik ivertitsisoqarsinnaallunilu imminnut qanittunik illuliortoqarsinnaavoq, tamakku immikkoortut ilaanni ilutsinit ”illoqarfinganerusunngortitsisinnaasunik”.
Illuaqqat imminnut minnerpaamik 30 meterisut sanaartukkanulluunniit allanut ungasitsigitillugit sananeqassapput. Immikkoortut ilaannut ataasiakkaanut sukumiisunik aalajangersagaliornerni imminnut qaninnerpaaffissat annertunerusut kommunalbestyrelsimit aalajangersarneqarsinnaapput. Sanaartukkat atortulersuutillu tamarmik ingerlaavartumik aserfallatsaaliorneqartassapput, taamaalillutik avatangiisinut takussunarsaataanatik.
Nunaminertat immikkut sukisaarsartarfiusut puttasulerneqarsinnaapput. Sukisaarsarnernut siunertanut illunullu atasunik aqqusinniortoqarsinnaavoq, aqqusiortoqarsinnaavoq, aqqusineeraliortoqarsinnaavoq. Innaallagissamut imermullu teknikkikkut pilersuutinik ivertitsisoqarsinnaallunilu najukkami pilersuinernut immikkoortut ilaannut ataasiakkaanut kuuffissualersuisoqarsinnaavoq. Naalakkersuisut aatsaat akuersiteqqaarlugit imermik milluaatinik  aamma imikumik kuutsitsivinnik kiisalu nukissiuutinik annertunerusunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Tamakkununnga ilassutitut teknikkikkut pilersuutit, assersuutigalugit innaallagissiuutit, seqinisaatit atortulluunniit nukissiuutit allat illuaqqanut ataasiakkaanut atasut pilersinneqarsinnaapput.

Sukisaarsartarfinnik nunamillu soqutigisat qulakkeerniarlugit immikkoortuni K-ni illuaqqat portussusiannut sanilliullugit illuaqqat pukkinnerussasut aalajangersarneqarpoq.

Atortulersuutit assigiinngitsut sukisaarsarnernut siunertaqartunut siunertaqarfigineqartut immikkoortup ilaani atortulersuutinut toqqaannartumik attuumassutillit atorneqarnerminni putsumik, nipimik, tipimik, sajuppillattarnernik allatulluunniit akornusersuutaasinnaasut sanaartorneqassanngillat.

Immikkoortut ilaanni L-ini illuaqqat assigiinngitsut tallimat immikkoortinneqarput: Sunngiffimmi illuaqqat, takornarianut illuaqqat /akunnittarfik, atuartut tammaarsimaartarfiat, illuaqqat piniariartarfiit aniguiniarnermilu illuaqqat:

Sunngiffimmi illuaqqat imatut paasineqassapput; illuaqqat sivikitsuinnarmik najugaqarfigineqartussat. Sunngiffimmi illuaqqat namminerisamik atorneqassapput aammalu annerpaamik 20 kvadratmeterisut annertutigissallutik. Sunngiffimmi illuaqqiornissat sanaartornissamut akuersissuteqartariaqanngillat.

Illut aasarsiortarfiit namminerisatut sunngiffimmi atugassatut paasineqassapput. Illut aasarsiortarfiit 20 kvadratmeterinit anginerusinnaapput, annerpaamillu 100 m²-iusinnaallutik. Illuliorneq pillugu malittarisassat atuuttut naapertorlugit aasarsiortarfimmik illuliorniaraanni sanaartornissamut akuersissuteqartoqartariaqarpoq. 

Takornarianut illuaqqa /akunnittarfiit innuussutissarsiutigalugit atorneqartutut attartortinneqartartutulluunniit paasineqassaaq. Tamakku nalinginnaasumik takornarianut najukkamiluunniit innuttaasunut attartortinneqarsinnaapput. Takornarianut illuaqqat angissusissaat pillugit malittarisassaqanngilaq. Illuliorneq pillugu malittarisassat atuuttut naapertorlugit takornarianut illuaraliorniaraanni sanaartornissamut akuersissutaateqartoqartariaqarpoq.

Atuartut tammaarsimaartarfii sanaartukkatut, assersuutigalugu meeqqat atuarfiannit, fritidsklubbinit pisortalluunniit suliffeqarfiutaannit atorneqartartutut, paasineqassapput. Atuartut tammaarsimaartarfiisa angissusissaat pillugit malittarisassaqanngilaq kisiannili tamakkuninnga sanaartorniaraanni Illuliorneq pillugu malittarisassat atuuttut naapertorlugit sanaartornissamut akuersissutaateqartoqartariaqarpoq.

Illuaqqat piniariartarfiit aniguiniarnissamullu illuaqqat illuaqqatut tamanit tikinneqarsinnaasutut paasineqassapput. Illuaqqat tamakku amerlanertigut kommunimit suliniaqatigiiffinnilluunniit sananeqartarput. Illuaqqat piniariartarfiit aniguiniartarfiillu angissusissaat pillugit malittarisassaqanngilaq kisiannili tamakkuninnga sanaartorniaraanni Illuliorneq pillugu malittarisassat atuuttut naapertorlugit sanaartornissamut akuersissutaateqartoqartariaqarpoq.

Illuaqqanut assigiinngitsunut tunngatillugu tullinnguuttut makku atuupput:

 

Adgangs-
forhold

Angiss. Portuss. Illuaraq/Illu
Sunng. illuaraq Nammineq Ann. 20 m² Quleriit 1,
ann. 6 m
Sanaartornissaannut akuersissuteqartariaqanngillat

Aasarsior-
tarfik

Nammineq Ann. 40 m2 Quleriit 1,
ann. 6 m
Sanaartornissaannut
akuersissuteqartariaqarput
Takornarianut
illuaraq
Inuussutissarsiutigalugu
attartortinneqarsinnaavoq
Ann. 60 m² Quleriit 1,
ann. 6 m
Sanaartornissaannut
akuersissuteqartariaqarput
Tammaar-
simaartarfik
Attartortinneqarsinnaavoq Piumasaqaati-
taqanngilaq
Quleriit 1,
ann. 6 m
Sanaartornissaannut
akuersissuteqartariaqarput

Aniguiniarfik
/Piniariartarfik

Tamanit
atorneqarsinnaasut
Aalajangersaga-
qanngilaq
Quleriit 1,
ann. 6 m

Sanaartornissaannut
akuersissuteqartariaqarput

 

Illuaqqanut tamanut tunngatillugu, nunaminertamik atuinissamut agguaassisarnermut malittarisassat sanaartornermilu inatsit atuuttoq ilaapput.

Kingullermik iluarsineqarpoq 3-4-2017


WEB by COWI