Nunaannarmut pilersaarutit

Pilersaarutit sukumiisut sumiiffinni illoqarfiit nunaqarfiillu avataaniittuni maleruagassat kommunimit suliarineqarsimapput.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussamik nutaanik sukumiisumik pilersaarutitalimmik atuutilersitsisoqartinnagu nunaannarmut pilersaarutit uku atuutissapput.